1.5.2013 První Máj

1. 5. 2013 PRVOMÁJOVÝ PRŮVOD

1. května jsme se s klienty vydali na Prvomájový průvod s veselicí do Nového Kostela. Díky finanční podpoře firmy ZPA – RP a. s. jsme mohli vypravit autobus plný klientů z pobytových zařízení v Rychnově a v Královském Poříčí. Už samotná cesta autobusem byla pro klienty obrovský zážitek. Autobusem mnozí z nich necestovali i několik let a tak si jízdu náležitě užívali. Prvomájovým průvodem jsme se vrátili o několik let zpět do minulosti a všichni účastníci rádi zavzpomínali. Pan starosta Nového Kostela Oto Teuber, který celou akci zorganizoval, nám uvařil výborný gulášek a také nám zazpíval k tanci. Všestranný to pan starostaSmile Připravil nám všem krásný den, DĚKUJEME!!  /fotky z akce: foto1, foto2, foto3/

Přiřazeny tyto kategorie: